املاک صنعتی آریا؛ خرید املاک صنعتی

حریم خصوصی

املاک

کارگاه

 • 200,000,000تومان
 • 45,000,000تومان
 • کد: 1437
 • 264 متر مربع
 • نوع کاربری: صنعتی
 • صنعتی

کارگاه

 • 17,160,000,000تومان
 • کد: 1436
 • 264 متر مربع
 • نوع کاربری: صنعتی
 • صنعتی

کارگاه

 • 12,900,000,000تومان
 • کد: 1435
 • 860 متر مربع
 • نوع کاربری: صنعتی
 • صنعتی

کارگاه

 • 60,000,000,000تومان
 • کد: 1434
 • 1000 متر مربع
 • نوع کاربری: صنعتی
 • صنعتی

;hv’hi

 • 1,800,000,000تومان
 • کد: 1433
 • 120 متر مربع
 • نوع کاربری: صنعتی
 • صنعتی

مقایسه املاک

مقایسه